Anestezjolog - kim jest i czym się zajmuje?

Anestezjolog to lekarz specjalizujący się w anestezjologii i intensywnej terapii. Wbrew powszechnemu przekonaniu jego praca nie ogranicza się jedynie do znieczulania pacjentów w trakcie operacji. Kompetencje tego lekarza są znacznie większe i wykraczają poza salę operacyjną.

Na czym polega praca anestezjologa?

Anestezjologia to bardzo ważna dziedzina medycyny, która umożliwia bezbolesne przeprowadzanie zabiegów i operacji u pacjentów. Wprowadzenie anestezji do sal operacyjnych przyczyniło się do rozwoju wielu nowych metod chirurgicznych. Dziś do obowiązków anestezjologa poza znieczulaniem pacjentów przed operacją należy również opieka nad chorymi z oddziału intensywnej terapii, terapia bólu ostrego i przewlekłego, a także resuscytacja. Znieczulanie pacjentów nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia znieczulenia. Zadaniem anestezjologa jest zakwalifikowanie i przygotowanie chorego do zabiegu, wykonanie, kontrolowanie i podtrzymywanie znieczulenia, a także przeprowadzenie wybudzenia i sprawowanie opieki nad pacjentem w okresie pooperacyjnym. W trakcie operacji lekarz tej specjalizacji monitoruje parametry życiowe chorego (tętno, ciśnienie tętnicze, saturację krwi, oddech, temperaturę ciała), a także utratę krwi, ciepła, płynów oraz skład mieszaniny wdechowej i wydechowej. Anestezjolog posiada również odpowiednie przygotowanie do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dlatego często można go spotkać w karetce reanimacyjnej. Do lekarza specjalizującego się w anestezjologii trafiają nie tylko pacjenci, u których ma zostać przeprowadzona operacja. Anestezjolog zajmuje się również leczeniem przewlekłego bólu, na przykład u osób cierpiących na nowotwory.

Jak przebiega pierwsze spotkanie anestezjologa z pacjentem przed operację?

Anestezjolog poznaje chorego już kilka dni przed planowanym zabiegiem. Pierwsze spotkanie opiera się w dużej mierze na wywiadzie, w trakcie którego lekarz uzyskuje informacje dotyczące wszystkich stosowanych przez pacjenta leków, uczuleń, przebytych chorób i chorób przewlekłych. Na podstawie tych danych, a także analizy aktualnego stanu zdrowia pacjenta anestezjolog decyduje o tym, czy operacja nie stanowi ryzyka dla życia chorego lub nie przyczyni się do poważnych powikłań zdrowotnych. Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu zadaniem lekarza specjalizującego się w anestezjologii jest odpowiedni dobór rodzaju znieczulenia. Następnie anestezjolog omawia z chorym wybraną metodę znieczulenia i przedstawia mu dalsze etapy postępowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here