Jakie korzyści płyną z przeprowadzania badań klinicznych?

Choroby cywilizacyjne są jednym z wyzwań dla współczesnej medycyny. Aby skutecznie pomagać pacjentom, naukowcy testują kolejne substancje lecznicze oraz prowadzą badania kliniczne. Poznaj 5 korzyści płynących z prowadzenia badań klinicznych.

  • 1) Badania kliniczne – szansa dla pacjentów

Zanim nowy lek lub terapia będzie mogła być stosowana na szeroką skalę, niezbędne jest przeprowadzenie badań klinicznych. Są one szansą przede wszystkim dla tych pacjentów, w przypadku których standardowe terapie zawiodły.

Co roku w badaniach klinicznych na całym świecie bierze udział ok. 1 mln osób. Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie jedną z chorób cywilizacyjnych, możesz zapewnić sobie dostęp do nowoczesnych leków, zgłaszając się na badania kliniczne.

  • 2) Bezpłatne badania przesiewowe

Badania kliniczne odbywają się pod stałą kontrolą specjalistów. Wszyscy pacjenci są systematycznie badani, muszą też ściśle stosować się do wskazówek lekarzy. Jednocześnie niektóre badania kliniczne wymagają wykonania specjalistycznych testów, które dla pacjentów są bezpłatne.

Udział w badaniach klinicznych to szansa choćby na bezpłatne badania przesiewowe. Wyniki takiej diagnostyki pozwalają sprawdzić, czy w organizmie zachodzą niepokojące zmiany.

  • 3) Konsultacje ze specjalistami

Dla pacjentów, u których zdiagnozowano jedną z poważnych chorób, badania kliniczne są szansą również na kontakt ze specjalistami – lekarzami i naukowcami specjalizującym się w leczeniu danej jednostki chorobowej.

Osoby biorące udział w badaniach klinicznych nie płacą za opiekę medyczną. Wszelkie wizyty lekarskie czy konsultacje są dla nich bezpłatne.

  • 4) Nowe, skuteczne leki

Celem, dla którego prowadzi się badania kliniczne, jest stworzenie nowych, skutecznych leków. Dla osób, u których lekarze w przyszłości zdiagnozują jedną z chorób cywilizacyjnych oznacza to możliwość nawet całkowitego wyleczenia.

Przeprowadzanie badań klinicznych poprawia skuteczność stosowanych przez lekarzy schematów leczenia. Naukowcy zdobywają też dodatkową wiedzę o chorobie.

  • 5) Badania kliniczne to dodatkowo źródło finansowania szpitalu

Szpitale prowadzące badania kliniczne otrzymują za to wynagrodzenie. W efekcie ich budżet zostaje zwiększony – mogą one zakupić sprzęt lub nowoczesną technologię.

Mimo że środki finansowe nie są najważniejszą korzyścią płynącą z przeprowadzania badań klinicznych, to z punktu widzenia często niedofinansowanych szpitali to istotna pomoc. Dzięki niej szpital może prowadzić swoją działalność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here