Jak przebiega rehabilitacja po operacji kręgosłupa?

Schorzenia kręgosłupa są bardzo bolesne. Przekonał się o tym każdy, kto w swoim życiu przeszedł zwyrodnienie kręgosłupa, wypadnięcie dysku lub podobną dolegliwość. Operacja kręgosłupa ze względu na związane z nią ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego to najczęściej ostateczność. Wcześniej podejmowane są różnorodne próby poprawy stany pacjenta, chociażby przez leczenie objawowe i podawanie środków przeciwbólowych. Niestety, bardzo często zdarzają się sytuacje, których takie leczenie jest zupełnie niewystarczające. Wówczas ostatnią deską ratunku dla chorego pozostaje operacja kręgosłupa.

Jakie są wskaźniki kwalifikujące do operacji kręgosłupa?

Przyczyny, z których konieczne staje się przeprowadzenie operacji kręgosłupa mogą być bardzo różnorodne. W pierwszej kategorii należy wymienić wady wrodzone kręgosłupa. Chory boryka się z nimi od dziecka. Niektóre wady wrodzone pogłębiają się wraz z wiekiem, inne pozostają na tym samym poziomie. Jeżeli wrodzona wada kręgosłupa pogłębia się coraz bardziej, to z czasem może ona doprowadzić do powstania trwałej niepełnosprawności. Kolejna grupa, to nabyte wady kręgosłupa. Za ich pojawienie się odpowiada niewłaściwa postawa ciała. Odkąd coraz powszechniejsze stało się spędzanie większości dnia za biurkiem, to coraz więcej osób cierpi na nabyte wady kręgosłupa. Sprzyja im także garbienie się jak również niewielka dawka ruchu w skali całego dnia. Należy wymienić jeszcze jedną przyczynę, której skutki często stanowią kwalifikacje do przeprowadzenia operacji kręgosłupa. Chodzi mianowicie o różnej maści wypadki i urazy (także kontuzje sportowe). Różnią się one od wad nabytych tym, że wady nabyte kręgosłupa rozwijają się przez dłuższy okres czasu, natomiast uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku powstają w jednej chwili.

Kto decyduje o przeprowadzeniu operacji kręgosłupa?

Jak zostało wspomniane na samym wstępie, operacja kręgosłupa niesie ze sobą dosyć duże ryzyko, ponieważ w jej trakcie można uszkodzić rdzeń kręgowy, a przez to doprowadzić nawet do całkowitego paraliżu pacjenta. Z tego względu, operacje kręgosłupa przeprowadzane są jako ostateczność, chyba że zabieg jest stosunkowo prosty, a ryzyko wystąpienia komplikacji bardzo znikome. Niezależnie od tego, jak poważna będzie operacja, to decyzja o jej podjęciu za każdym razem należy do lekarza o specjalizacji chirurg ortopeda. Zazwyczaj jest tak, że pacjent, zanim otrzyma decyzję o przeprowadzeniu operacji kręgosłupa, to musi wykonać szereg specjalistycznych badań. Zupełnie podstawowym badaniem, które wykonuje się w celu pierwszej diagnostyki schorzeń dotykających kręgosłup jest prześwietlenie kręgosłupa. Można wykonać całościowe prześwietlenie kręgosłupa lub tylko jednego jego fragmentu, w którym występują dolegliwości bólowe, na przykład odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Prześwietlenie kręgosłupa to badanie diagnostyczne wykonywane w kilka minut. Potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przeważnie nie trzeba czekać w długich kolejkach, a badanie wykonywane jest od ręki. Koszt prywatnego prześwietlenia kręgosłupa oscyluje w granicach kilkudziesięciu złotych. Warto pamiętać o tym, że istotnym przeciwwskazaniem do wykonywania jakichkolwiek prześwietleń rentgenowskich jest ciąża. W takich przypadkach każde badanie należy konsultować z lekarzem. Nieco bardziej specjalistycznym badaniem diagnostycznym, jakie wykonuje się w przypadku podejrzeń schorzeń kręgosłupa jest tomografia komputerowa. Na badanie tego typu trzeba mieć skierowanie od lekarza specjalisty, a na samo badanie czeka się przeważnie kilka miesięcy. Z tego względu wielu pacjentów decyduje się na to, aby wykonać to badanie prywatnie, zwłaszcza gdy ból kręgosłupa staje się nie do zniesienia. Koszt prywatnej tomografii to kilkaset złotych. Najbardziej specjalistycznym badaniem, które wykonywane jest, gdy trzeba ocenić także stan tkanek miękkich jest rezonans magnetyczny, który może być wykonywany z użyciem kontrastu lub też bez niego. W przypadku rezonansu, tak jak i przy tomografii, pacjent musi trochę poczekać, aby móc badanie wykonać za darmo.

Co robić po operacji kręgosłupa?

Trzeba zaznaczyć, że rehabilitacja po operacji kręgosłupa to proces długotrwały. Trwa on tym dłużej, im poważniejsza była sama operacja. Zazwyczaj, bezpośrednio po przeprowadzonej operacji pacjent jest na jakiś czas unieruchomiony, po to aby wszystko mogło się zagoić. Tak szybko jak to tylko będzie możliwe, powinna zostać rozpoczęta rehabilitacja po operacji kręgosłupa. Jej początkowy etap ma miejsce jeszcze w szpitalu. Jednak pacjent po powrocie do domu nie może zapomnieć o rehabilitacji. W przeciwnym razie wszystko to, co dała mu rehabilitacja po operacji kręgosłupa odbyta w szpitalu pójdzie w zapomnienie. Podstawowym założeniem każdej rehabilitacji jest bowiem to, że powinna się ona odbywać regularnie, aż do momentu, w którym pacjent odzyska pełną sprawność. To, jaki będzie przebieg rehabilitacji po operacji kręgosłupa ustala lekarz prowadzący oraz doświadczony rehabilitant.

Jak może przebiegać rehabilitacja po operacji kręgosłupa?

Pacjent, który przeszedł operację kręgosłupa musi przez pewien czas bardzo na siebie uważać. Pod żadnym pozorem nie może on podnosić ciężkich rzeczy ani wykonywać gwałtownych ruchów. Powinien także stale się rehabilitować. Jakie są zalecenia odnośnie takiej rehabilitacji? W zależności od specyfiki przebytego zabiegu, rehabilitant może podjąć decyzję o realizowaniu z pacjentem określonych ćwiczeń, których zadaniem będzie poprawa postawy ciała, a także wzmocnienie mięśni szkieletowych w celu odciążenia kręgosłupa. Ćwiczenia tego typu przeważnie nie wymagają specjalistycznego sprzętu i można je wykonywać w domowym zaciszu. Niektórzy specjaliści zalecają także jako uzupełnienie podstawowej rehabilitacji regularne wizyty na basenie. Ćwiczenia w wodzie to doskonały sposób na wzmocnienie mięśni, jednak aby były one bezpieczne, to przynajmniej początkowo powinny być wykonywane pod okiem doświadczonego rehabilitanta. Rehabilitacja po operacji kręgosłupa podejmowana na własną rękę może przynieść więcej szkody niż pożytku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here