pielęgniarka

Przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów coraz częściej, oczywiście poza zainteresowaniami, bierze się pod uwagę poziom uczelni oraz możliwości zatrudnienia po studiach. Studia pielęgniarskie należą do coraz bardziej popularnych kierunków ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ten zawód i duży popyt, który jeszcze długo nie zostanie zaspokojony. Statystycznie żyjemy coraz dłużej, lecz w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Problemy ze zdrowiem i starzenie się społeczeństw przy jednocześnie stale rosnących wymaganiach i standardach opieki powodują, że absolwenci pielęgniarstwa długo jeszcze nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Jaką szkołę wybrać?

Dużo informacji na temat przebiegu studiów, zajęć dydaktycznych i praktyk, kadry profesorskiej oraz poziomu studiów można można zaczerpnąć nie tylko z materiałów reklamowych i oficjalnych stron uczelni, ale przede wszystkim z internetowych forów, na których wypowiadają się studenci i absolwenci. Przykładowo: „…poziom wysoki, zajęcia prowadzone w ciekawy a przy tym przystępny sposób. praktyk jest na tyle dużo, że spokojnie można nauczyć się wykonywania zawodu. Wykładowcy ok, mają duża wiedzę i doświadczenie” – pisze na forum absolwentka studiów licencjackich z pielęgniarstwa na Mazowieckiej Uczelni Medycznej, używająca logo „anilja”. Czytając opinie warto zapoznać się nie tylko z uwagami pozytywnymi, ale także z krytycznymi.

Studia stacjonarne czy zaoczne?

Jeszcze do niedawna studia pielęgniarskie mogły się odbywać wyłącznie w trybie stacjonarnym. Podniesienie norm ilości etatów pielęgniarskich przypadających na 1 łóżko w szpitalach obnażyło wielki deficyt wynikający z lat zaniedbań i niewystarczającego finansowania służby zdrowia. W odpowiedzi na gwałtowny wzrost zapotrzebowania, niektóre uczelnie zdecydowały się rozpocząć rekrutację na studia zaoczne. Pielęgniarstwo zaoczne to szansa dla tych, którzy pragną rozpocząć studia nie rezygnować z dotychczasowej pracy. Nadal jednak przeważać studia w trybie stacjonarnym.

Co daje licencjat z pielęgniarstwa?

Tytuł licencjata pielęgniarstwa daje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, ale także rozpoczęcie samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, czy uzyskiwania specjalizacji zawodowych. Kwalifikacje licencjackie są honorowane także w innych krajach Unii Europejskiej, w których również można starać się o pracę. Absolwent studiów pielęgniarskich może zostać zatrudniony do:

  • pracy w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, przychodniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej, szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach),
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych lub rehabilitacyjnych,
  • edukacji prozdrowotnej i profilaktyki,
  • pielęgnowania osób chorych, starszych lub niepełnosprawnych,
  • monitorowania stanu zdrowia chorego i przebiegu leczenia,
  • wykonywania badań diagnostycznych,
  • pracy na rzecz poprawy zdrowia społeczności lokalnej, 
  • pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • pracy w hospicjach i ośrodkach opieki paliatywnej.

Tak szerokie możliwości zatrudnienia i duże zapotrzebowanie na ten zawód może zachęcić do zapoznania się z tym, jak odbywa się rekrutacja na studia pielęgniarskie na wybranej uczelni. Zwłaszcza, jeśli dla kogoś istotnym celem życia jest pomoc drugiemu człowiekowi.

 Sprawdź również: https://glos24.pl/5-powodow-dla-ktorych-warto-zostac-pielegniarka/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here